کد مطلب: 19842 تعداد بازدید: ۱۰۳۰

موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) قروه

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) قروه

موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) قروه

مدیر:سرکار خانم زهرا عبدی

معاون آموزش:سرکارخانم سلیمی

معاون فرهنگی-پژوهش:سرکار خانم کلوندی