کد مطلب: 17223 تعداد بازدید: ۱۵۶

کسب رتبه اول درجشنواره علامه حلی(ره)

دوشنبه ۱۴ دى ۱۳۹۴
استان کردستان برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست میزان مشارکتد درجشنواره علامه حلی(ره)بانوی کرامت ومسابقه رشدرا کسب نمودند

به گزارش معاون آموزش وپژوهش مدیریت استانی ، استان کردستان برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست میزان مشارکتد درجشنواره علامه حلی(ره)بانوی کرامت ومسابقه رشدرا کسب نمودند