کد مطلب: 19955 تعداد بازدید: ۲۳۱

همایش

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

همایش انقلاب  و روحانیت

زمان برگزاری همایش :21بهمن 1395

آدرس دبیرخانه:حوزه علمیه حضرت زینب(سلام الله علیها)سریش آباد   

HOZEH.SERISHABAD@MIHANMAILIR

حداکثر  زمان  ارسال مقالات 1بهمن ماه

 

محورهای مقالات :

خدمات متقابل روحانیت و انقلاب اسلامی

مناسبات روحانیت و سیاست (در سه سطح ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل)

الگوهای تعامل مرجعیت و نهاد ولایت فقیه

الگوهای تعامل روحانیت با نظام سیاسی

مرجعیت دینی و نقش آن در تحولات اجتماعی

مرجعیت دینی و نقش آن در تحولات سیاسی

مرجعیت دینی و نقش آن در تحولات فرهنگی

مرجعیت دینی و نقش آن در تحولات اقتصادی

بررسی مشارکت تعامل روحانیت در امور اجرایی، قانون گذاری و قضایی

روحانیت و جهان اسلام، رویکردها، چالش ها و راهکارهای مربوطه

روحانیت و مسئله گفت و گو با ادیان، مسائل، چالش ها و راهکارها

روحانیت و آینده انقلاب اسلامی

روحانیت و گرایش های اسلامی در غرب

روحانیت و علل تفاوت نگرش ها نسبت به این قشر و نقش غرب در این مسئله

نقش روحانیت در پایداری جمهوری اسلامی

تعامل ولایت فقیه و علما و تأثیر آن در مسائل فرهنگی و اجتماعی

نقش روحانیت در سیاست جهانی

نقش روحانیت در زمینه سازی انقلاب اسلامی

بررسی نقش مردم و علما در تشکیل انقلاب اسلامی

بررسی رابطه علما و مردم در شکیل حکومت اسلامی

شاخصه های طلاب و تاثیر آنها در روند پیشرفت انقلاب اسلامی