حجاب امنیت اخلاقی رادرجامعه فراهم می کند

یکشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۷:۲۳

آزادسازی خرمشهرفرصت مغتنمی برای بازبینی وبازشناسی تاریخ بلندمقاومت ملت ایران است

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲:۰۳

مدیرحوزه علمیه خواهران استان گفت:آزادسازی خرمشهرفرصت مغتنمی برای بازبینی وبازشناسی تاریخ بلندمقاومت ملت ایران است

ورع همانندکشتی است

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۱:۵۱

مدیرحوزه علمیه خواهران گفت:ورع همانندکشتی است همانطورکه نجات ازدریابرای کسی است که سرنشین کشتی است ،همانطورنجات زاهدان دردنیابه ورع است.