برگزاری کارگاه بهداشت در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵:۲۴

برگزاری کارگاه بهداشت در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

برگزاری جلسه اخلاقی در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶:۴۳

برگزاری جلسه اخلاقی در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه حضرت زینب سلام الله علیها سریش آباد

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۳:۲۷

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه حضرت زینب سلام الله علیها سریش آباد

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۹:۱۴

برگزاری نشست اخلاقی در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

برگزاری نشست فاطمی درمؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا سلام الله علیها شهرستان قروه

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۴:۰۳

برگزاری نشست فاطمی درمؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا سلام الله علیها شهرستان قروه

برگزاری نشست مهدویت در مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله علیها کامیاران

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۰:۱۶

برگزاری نشست مهدویت در مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله علیها کامیاران

برگزاری نشست مهدویت در مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله علیها کامیاران

سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۵:۳۵

برگزاری نشست مهدویت در مدرسه فاطمه الزهرا سلام الله علیها کامیاران

برگزاری جلسه تفسیر قران در مدرسه الزهرا سلام الله علیها قروه

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸:۵۶

برگزاری جلسه تفسیر قران در مدرسه الزهرا سلام الله علیها قروه

برگزاری همایش پذیرش در مدرسه الزهرا سلام الله علیها قروه

یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶:۱۵

برگزاری همایش پذیرش در مدرسه الزهرا سلام الله علیها قروه

برگزاری دوره آموزش تجوید در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج

شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۸:۰۳

برگزاری دوره آموزش تجوید در مدرسه ریحانه النبی سلام الله علیها سنندج