کد مطلب: 21466 تعداد بازدید: ۲۳۷

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای صفی زاده درجلسه اخلاق

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۰:۲۸
جلسه اخلاق با موضوع ذی طلبگی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمود صفی زاده استاد حوزه ودانشگاه ورئیس هیات امنای مدرسه ریحانه النبی(س)وبا حضور طلاب واساتید مورخ18/8/94در حوزه مبارکه برگزارگردید.

برگزاری جلسه اخلاق با موضوع ذی طلبگی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمود صفی زاده استاد حوزه ودانشگاه ورئیس هیات امنای مدرسه ریحانه النبی(س) در این مدرسه

 

جلسه اخلاق با موضوع ذی طلبگی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محمود صفی زاده استاد حوزه ودانشگاه ورئیس هیات امنای مدرسه ریحانه النبی(س)وبا حضور طلاب واساتید مورخ18/8/94در حوزه مبارکه برگزارگردید.

 

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا صفی زاده طی سخنانی فرمودند:طلبه علاوه بر گفتارباید رفتار واخلاق طلبگی داشته باشدودر رفتار واعمال او طلبگی تبلور داشته باشد،به گونه ای که رفتار آن نشان از طلبه بودن اوباشد چرا که طلبه بودن صرف یک لباس خاص نیست.
ایشان با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) بیان کردند:هر کار خیری خوب است اما از یک شیعه بهتر است واگر طلبه باشد این کار بهتر است، وکار زشت از هرکسی بدازیک شیعه به خصوص طلبه بسیار بد است چرا تمامی کارهای شما به اسم ما نوشته می شود چنانکه در قرآن خطاب به زنان پیامبرمی فرماید از شما انتظار بیشتری می رودودر مقابل هرکاری که انجام می دهید عذاب وپاداش شما بیشتر است.
دکتر صفی زاده در ادامه با تاکید براینکه جوهره طلبه تقوا ومعنویت وسلوک است تنها کسی که لباس روحانی به تن می کند روحانی نیست ،کسی که دارایآن مقامات باشدعنوان طلبه به آن صدق می کند.
ایشان افزودند فرد طلبه باید سه ویژگی مهم داشته باشند تا عنوان طلبه بر آن صدق کند:
1-طلبه باید باسواد باشد.
2-طلبه باید اهل تزکیه باشد .
3-طلبه باید در کنارعلم وتزکیه باید نقش سازنده ای در جامعه داشته باشد.