کد مطلب: 22106 تعداد بازدید: ۸۶

جلسه شورای علمی- پژوهشی

بیست هفتمین جلسه شورای علمی-پژوهشی استان کردستان مورخ94/9/14در درحوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) بیجار

چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۷:۵۵
به گزارش معاون آموزش وپژوهش مدیریت استانی سرکارخانم به لسان بیست هفتمین جلسه شورای علمی-پژوهشی استان کردستان مورخ94/9/14در درحوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) بیجار برگزارگردید.

به گزارش معاون آموزش وپژوهش مدیریت استانی سرکارخانم به لسان بیست هفتمین جلسه شورای علمی-پژوهشی استان کردستان مورخ14/9/94در درحوزه علمیه فاطمه الزهرا (س) بیجار برگزارگردید.
این جلسه که به جهت برنامه ریزی برای برگزاری موثرتر برنامه های هفته پژوهش برگزار شده بود با حضور اعضای محترم شورای علمی پژوهشی راس ساعت 14 شروع شد.
اعضای محترم نسبت به برگزاری برنامه موثر اظهار نظر نمودند ودر این خصوص برنامه هایی جهت برگزاری در هفته پژوهش توسط مدارس ومدیریت استانی به تصویب رسید.
بعد از اتمام جلسه اعضای محترم شورای علمی پژوهشی از نمایشگاه کتاب بازدید بعمل آوردند.