کد مطلب: 22112 تعداد بازدید: ۹۳

دوره مشاوره

برگزاری دوره مشاوربرای کارکنان ،اساتید وطلاب حوزه های سطح استان

جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۴:۵۴
به گزارش معاونت فرهنگی مدیریت حوزه های خواهران استان کردستان ،پیرو برنامه ریزی های صورت گرفته این مدیریت در نظر دارد جهت تقویت کارکنان ،اساتید وطلاب حوزه های خواهران سطح استان در بحث مشاوره ،دوره مشاوره برگزار نماید.

به گزارش معاونت فرهنگی مدیریت حوزه های خواهران استان کردستان ،پیرو برنامه ریزی های صورت گرفته این مدیریت در نظر دارد جهت تقویت کارکنان ،اساتید وطلاب حوزه های خواهران سطح استان در بحث مشاوره ،دوره مشاوره برگزار نماید.

پیرو هماهنگی های صورت گرفته در تاریخ 94/9/17 در مدارس سطح استان آزمون کتبی این دوره با شرکت بیش از 70نفر درسه شهر سنندج ،قروه وبیجاروبا حضوراساتید ،کارکنان وطلاب فارغ التحصیل برگزار گردید.