کد مطلب: 22254 تعداد بازدید: ۱۶۲

شرکت طلاب مدرسه فاطمه الزهرا(س)کامیاران در تشیع پیکر مطهر شهید کیومرث باتمانی

پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۴:۰۵
به گزارش معاونت فرهنگی مدرسه فاطمه الزهرا(س)کامیارن طلاب این مدرسه در تاریخ 5/9/94 درمراسم تشیع پیکر مطهر شهید کیومرث باتمانی که با حضور گرم مردم شهید پرور کامیاران به خاک سپرده شد شرکت نمودند.

شرکت طلاب مدرسه فاطمه الزهرا(س)کامیاران در تشیع پیکر مطهر شهید کیومرث باتمانی به گزارش معاونت فرهنگی مدرسه فاطمه الزهرا(س)کامیارن طلاب این مدرسه در تاریخ 5/9/94 درمراسم تشیع پیکر مطهر شهید کیومرث باتمانی که با حضور گرم مردم شهید پرور کامیاران به خاک سپرده شد شرکت نمودند.

شرکت طلاب مدرسه فاطمه الزهرا(س)کامیاران در تشیع پیکر مطهر شهید کیومرث باتمانی

به گزارش معاونت فرهنگی مدرسه فاطمه الزهرا(س)کامیارن طلاب این مدرسه در تاریخ 5/9/94 درمراسم تشیع پیکر مطهر شهید کیومرث باتمانی که با حضور گرم مردم شهید پرور کامیاران به خاک سپرده شد شرکت نمودند.