کد مطلب: 22366 تعداد بازدید: ۹۸

برگزاری دوره ای به مدت چهار روز برای زوجین جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)ازتاریخ94/9/24

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۳:۰۹
در تاریخ 24/9/94لغلیت 28/9/94 خانم فاطمه زارعی معین فرهنگی حوزه ی علمیه فاطمه الزهرا (س) شهرستان کامیاران به مدت چهار روز برای زوجین جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کلاس برگزار کرد

برگزاری دوره ای به مدت چهار روز برای زوجین جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

در تاریخ 24/9/94لغلیت 28/9/94 خانم فاطمه زارعی معین فرهنگی حوزه ی علمیه فاطمه الزهرا (س) شهرستان کامیاران به مدت چهار روز برای زوجین جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کلاس برگزار کرد که به شرح ذیل می باشد :
*در جلسه ی اول به بیان وظائف مشترک زوجین پرداخت که عبارت است از :
- حفظ حریم و احترام و خوش رفتاری با هم
- تامین نیازهای جنسی ، روحی و روانی یکدیگر
- اجتناب از سوء زنهای بی مورد
- اجتناب از تمجید دیگران در مقابل هم
- تحقیر نکردن همدیگر و همین طور بستگان یکدیگر
- دروغ نگفتن در زندگی به هم
- با تمام توان از میهمانان یکدیگر پذیرایی کنید
-بازگو نکردن عیوب یکدیگر در نزد مردم و به رخ نکشیدن آن ها
- با مشکلات زندگی به طور منطقی برخورد کنید و کمتر احساساتی شوید
- ابراز علاقه به یکدیگر و هدیه گرفتن برای هم

*موضوع بحث روز دوم :
بیان وظائف شوهر در قبال همسر
-به نیکی با زن خود معاشرت و زندگی کند
- تهیه مسکن ، پوشاک ، خوراک و . . . برای خانواده
تاثیر شکر گذاری در زندگی
-تاثیر شکر گذاری در آغاز زندگی مشترک
- تاثیر شکر گذاری بر فرزندان
- تاثیر شکر گذاری در برکت خانه

*موضوع بحث روز سوم :
بیان وظائف خانم در قبال شوهر
-خانم بدون اجازه ی شوهر از خانه بیرون نرود
- بدون اجازه ی شوهر در مال او تصرف نکند
- توجه داشتن به مسائل محرم و نامحرم در نزد شوهر
- خود آرایی کردن برای شوهر
- بدرقه کردن شوهر هر زمانی که از خانه بیرون می رود
- هنگام ورود آقا با خوشرویی و خون سردی به استقبال وی برود
- هیچگاه از مردان دیگر نزد وی تعریف نکند
- اگر مشکلی در خانه بود در بدو ورود شوهر او را مطرح نکند

*موضوع بحث روز چهارم :
-بیان احکام اولیه ی زندگی از جمله هفت غسل واجب
-ذکر انواع غسل که عبارت است از ترتیبی و ارتماسی
-بیان شرایط غسل کردن
- بیان شرایط غسل جبیره ای
- بیان شرایط تیمم
- بیان احکام روابط زن و شوهر