کد مطلب: 22667 تعداد بازدید: ۹۵

مسابقه

کتابخوانی با موضوع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ویژه طلاب در این مدرسه مبارکه برگزار گردید

پنجشنبه ۱۰ دى ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۱:۳۳
به گزارش معاونت فرهنگی - پژوهشی مدرسه علمیه حضرت زینب(س) شهر سریش آباد مسابقه کتابخوانی با موضوع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ویژه طلاب در این مدرسه مبارکه برگزار گردید.

به گزارش معاونت فرهنگی - پژوهشی مدرسه علمیه حضرت زینب(س) شهر سریش آباد مسابقه کتابخوانی با موضوع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ویژه طلاب در این مدرسه مبارکه برگزار گردید.

با توجه به اهمیت مطالعه و کتاب خوانی بالاخص با تاکیدبه منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت دادن به مساله کتاب خوانی مسابقه ای با بهره گیری از کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ترجمه جناب آقای علی محمد حیدری نراقی (قسمت حقوق؛ خداوند متعال، حق نفس، حق نماز، حق استاد و شاگرد ، حق همسر، حق والدین، حق فرزند و حق همنشین) برگزار گردید.