کد مطلب: 22874 تعداد بازدید: ۱۲۶

برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول

جمعه ۱۸ دى ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۷:۵۷
به گزارش معاون آموزش وپژوهش مدیریت استان امتحانات پایان نیمسال اول94-93 سطح2و3طلاب مطابق جدول زمانبدی ارسالی از مرکز درحال برگزاری می باشد

به گزارش معاون آموزش وپژوهش مدیریت استان امتحانات پایان نیمسال اول94-93

 

سطح2و3طلاب مطابق جدول زمانبدی ارسالی از مرکز درحال برگزاری می باشد