کد مطلب: 22942 تعداد بازدید: ۱۲۰

کارگاه

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی درحوزه علمیه ریحانه النبی (س) دردی ماه سال94

یکشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۶:۵۷
به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س)کارگاه مهارتهای زندگی مقارن با رحلت پیامبر اکرم (ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور سرکار خانم غیاثی وطلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی درحوزه علمیه ریحانه النبی (س)

به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س)کارگاه مهارتهای زندگی مقارن با رحلت پیامبر اکرم (ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور سرکار خانم غیاثی وطلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.

سرکار خانم غیاثی در ابتدا باتسلیت فرارسیدن ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) وامام حسن(ع) وامام رضا(ع)دراین جلسه نگرانی ها ودغدغه های پیامبر ازامتش که مشکلات امروز جامعه اسلامی است بررسی کردند.
ایشان در ادامه فرمودند:پیامبرخوبی ها ازخطردنیا ودنیا زدگی برای امتش نگران بودندمتاسفانه جامعه امروزی بدون توجه به راهنمایی های آن حضرت در میدان مسابقه دنیاخواهی وتجملات وعیش ونوش های بدون ملاحظه از دیگر سبقت می گیرند .
مشاورحوزه فرمودند :خانواده از دیدگاه اسلام یک نهاد اساسی ومحوری وهسته نخستین جامعه راتشکیل می دهد،زن ومرد باازدواج مسئولیت های جدیدی راپذیرامی شوند،هردو بارسنگین آن رابه دوش می گیرندوصمیمیت رابطه اعضای خانواده راگرم می کندومودت ورحمت موجب می شود زن ومرد غم خوار هم باشند.
ایشان درباره نگرانی پیامبر از بهم خوردن این بنیان وروی آوردن به تقلید درزندگی ودورشدن ازآموزهای دینی چنین فرمودند: پیامبر اکرم (ص) دراین خصوص می فرمایند:شدیدترین نگرانی من برای شمااز فتنه ای است که ازطرف زنان می آیدازهیچ چیزی برای امت خویش مانند فتنه ای که ازناحیه زنان وخمر به وجود می آید نگران نیستم .
ایشان با تاکید براینکه تجمل پرستی وتوقع های بی مورد عامل ایجاد نابسامانی درخانواده است بیان کردند:
ازدیگر نگرانی پیامبر ضعف اراده وکسالت های روحی است. باتوجه به این که قله موفقیت درکارها ذکر ویادخداو پایداری است نقطه مقابل آن تنبلی وبی حوصلگی عامل اصلی شکست دررسیدن به موفقیت می باشد.
آ ن حضرت دراین خصوص می فرمایند:بیشترین نگرانی وبیم من برای امتم پرخوری –پرخوابی –کسالت وسست بودن یقین وایمان آنان است.
درجای دیگر می فرمایند:نگرانی من از امتم از وقت نشناسی آنان است که گاهی نماز اول وقت را به تاخیر می اندازند وگاهی قبل از فرا رسیدن وقت انجم می دهند.
ودردر پایان ارزش صلح امام حسن (ع) رابیان کردند:صلح آن حضرت زمینه را برای قیام امام حسین (ع) ایجاد کرد هرامام بنا بر شرایط عصر خود عمل کرده یکی 25 سال گوشه نشینی را بنا به مصلحت وحفظ اسلام انتخاب کردیکی صلاح ودیگری قیام اما راه همه یکی بوده وآن حفظ اسلام وپیروی از آیین پیامبر بوده است.