کد مطلب: 23296 تعداد بازدید: ۱۱۶

نشست

برگزاری نشست هم اندیشی مدیر وکادر اساتید در مدرسه ریحانه النبی(س) سنندج درآعاز نیمسال تحصیلی دوم95-94

سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۰:۰۰
نشست هم اندیشی مدیر وکادر اساتید با هدف بررسی وبرنامه ریزی مسائل آموزشی وفرهنگی وارائه راهکار جهت برنامه دقیق مسائل فرهنگی واموزشی در مدرسه علمیه ریحانه النبی (س) سنندج برگزار گردید.

برگزاری نشست هم اندیشی مدیر وکادر اساتید در مدرسه ریحانه النبی(س) سنندج

نشست هم اندیشی مدیر وکادر اساتید با هدف بررسی وبرنامه ریزی مسائل آموزشی وفرهنگی وارائه راهکار جهت برنامه دقیق مسائل فرهنگی واموزشی در مدرسه علمیه ریحانه النبی (س) سنندج برگزار گردید.

در ابتدای جلسه که با قرائت قرآن همراه بود مدیر محترم در ابتدا از زحمات کادر واساتید در ترم اول تشکر نمودندوهمچنین بیان داشتندامید وارم با هم کاری اساتید حوزه محیط با امن پر آرامش وپیشرفت طلاب گردد.
در ادامه معاون آموزشی سرکار خانم رستمی گزارشی در باره مسائل وبرنامه آموزشی دادند ودر ادامه برنامه هفتگی در اختیار اساتید قرار دادندو بیان داشتند با توجه به تعطیلات نوروزی وایام بعد تعطیلات برای هرواحد درسی 16جلسه تدریس درنظر گرفته شده است وهمچنین برای بهتر شدن نظم کلاسها نسبت به تاخیر وحضور غیاب طلاب اهتمام بیشتری داشته باشیدوحضور به موقع اساتید در سرکلاسها موجب حفظ کلاسها خواهد بود .ومقدار محدوده تدریس اساتید تا عید می توانند تدریس کنندتاهفته دوم آموزش تحویل این معاونت دهند.
در ادامه جلسه معاون فرهنگی سرکارخانم عربیان با ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی ترم اول دادند وبیان داشتند سعی براین شده تا با برنامه ریزی مناسب بهترین استفاده از زمان گردد. واز اساتید در خواسته شد نسبت به مسائل تربیتی طلاب توجه بیشتری شود وقبل از شروع کلاس سلام دسته جمعی به آقا امام زمان (عج)داشته باشند ویا دعای فرج قرائت گردد.وهمچنین یک حدیث ویا یک نکته اخلاقی بیان کنند.
ایشان همچنین بیان داشتند:در ساعات فرهنگی عمومی از اساتید مجرب استفاده خواهد شدودر این ساعات از نهج البلاغه مهدویت ،ومسائل اعتقادی ومسائل روز صحبت خواهد شدواساتیدخواسته شددراین جلسات حضور فعال داشته باشند ومشغول امر دیگری نباشند.
همچنین برای استفاده بیشتر از ساعات فرهنگی قرار شدماهانه برای طلاب موضوعات متفاوت از قبیل سبک زندگی،مهدویت،نهج البلاغه ،صحیفه سجادیه و....در این ساعات برگزار گردد.
ایشان افزودند:در غیر از ساعات درسی آموزش مداحی ،کلاس زبان انگلیسی ،دوره فیض نور،ودوره فن خطابه برگزار خواهد شد.
وبرای تشویق طلاب وخانواده ایشان به مسائل معنوی شبهای چهارشنبه مراسم دعا خوانی با حضور خانواده طلاب برگزار گردد.