کد مطلب: 23410 تعداد بازدید: ۹۹

نشست

برگزاری جلسه مهدویت باموضوع وظایف منتظردرحوزه علمیه ریحانه النبی (س)مورخ94/11/5

یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۰:۲۹
به گزارش معاون فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س) اولین جلسه مهدویت باموضوع وظایف منتظربا سخنرانی حجت الااسلام والمسلمین حاج آقا شریفی خواه مدیر حوزه برادران مورخ 94/11/5با حضور کادر حوزه،اساتید،طلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.

 

برگزاری جلسه مهدویت باموضوع وظایف منتظردرحوزه علمیه ریحانه النبی (س)

 

به گزارش معاون فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی (س) اولین جلسه مهدویت باموضوع وظایف منتظربا سخنرانی حجت الااسلام والمسلمین حاج آقا شریفی

خواه مدیر حوزه برادران مورخ 94/11/5با حضور کادر حوزه،اساتید،طلاب در حوزه مبارکه برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین شریفی خواه در ابتدافرمودند:بحث منجی در همه چه ادیان آسمانی وشرعی وچه ادیان ساختگی وابداع شده به دست آدمی

مطرح بوده است.

 

ایشان با اشاره به نظرات مختلف درباره وظایف منتظران ونحوه منتظر بیان کردند:گروهی برآن معتقدند که برای زمینه سازی ظهور امام زمان باید سکوت کنند

وهیچ تلاشی نکنندتا حالت انفجاری پیش بیاید وبرخی با برداشت اشتباه ازحدیث امام باقر(ع)درباره زمان ظهور امام زمان (عج)که فرمودند:زمانی ظهور می

کند که جهان پر از ظلم وجورباشدوبه این دلیل درجامعه ظلم و فساد می کنندودیگران را نیز به ظلم وجورتشویق می کنند.

مدیر حوزه برادران در ادامه افزودند:نظر صحیح انتظار زمینه سازی ظهورآن است که درابتدا باید امام را بشناسیم ووقتی که امام راشناختیم خواسته های اورادر

جامعه پیاده سازی واجراءکنیم وبه اندازه معرفتی که به اولیاءخداپیدا کردیم تلاش کنیم.

 

ایشان در خصوص فعالیت دراین زمینه چند نکته را یاد آور شدند:

1-خود را طوری تربیت کنیم که همه جا ودر همه وقت خدارا ناظر براعمال ورفتاربدانیم.

2-نماز را اقامه کنیم وهمیشه نماز را اول وقت بخوانیم وسعی کنیم این فرهنگ نماز جا بیفتد .

3-در زمینه امر به معروف ونهی ازمنکر تلاش کنیم ودرر طریق پیاده کردن قرآن وخواسته های امام زمان(عج)قدم برداریم ودر این زمینه از خود امام یاری

بطلبیم.ایشان با اشاره به سخن

حجت الاسلام والمسلمین شریفی خواه با بیان وظیفه طلاب فرمودند:وظیفه مادر قدم اول آن است که قرآن ومعارف دین را بشناسیم ودر خود پیاده کنیم وبعد

در جامعه پیاده کنیم.وبشترین وظیفه رادر مقابل همسر ،فرزندان وخانواده خود داریم.