کد مطلب: 23411 تعداد بازدید: ۸۹

دوره

برگزاری دوره آموزشی مشاوره در شهرستان سنندج 94/11/8

یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۴:۴۷
به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی(س)سنندج دوره آموزشی مشاوران مورخ 8/11/1394در حوزه مبارکه آغاز گردید

 

 

برگزاری دوره آموزشی مشاوره در شهرستان سنندج

 

به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه ریحانه النبی(س)سنندج دوره آموزشی مشاوران مورخ 8/11/1394در حوزه مبارکه آغاز گردید

این دوره مشاوره که بعد از مصاحبه وبررسی وواکاوی افراد ازلحاظ روانشناسی وبررسی روحیات وخلقیات اعضاء اولین دوره مشاوره روز پنج شنبه آغاز گردید این

دوره شامل سه دوره می باشد1-دوره مقدماتی: که این دوره مقدماتی شامل 11 سرفصل با عنوانین مختلف از قبیل مهارتهای تحصیلی و... با حضور اساتید مجرب

به مدت 6الی 1سال به طول خواهد انجامیدبعد آزمون افراد قبول شده در دوره بعد پذیرش خواهد شد.2- دوره مبانی نظری درمانگری به مدت 6ساعت 3-دوره

مبانیعملی ودرمانی خواهد شد به مدت 6ساعت برگزار خواهد گردید.

این دوره با استقبال گرم قبول شدگان در این روبه رو گردیدواعضاء محترم از این که در این دوره می باشند احساس رضایت وخرسندی داشتند.