کد مطلب: 23440 تعداد بازدید: ۱۲۴

کارگاه

گارگاه آموزشی شیوه های نوین تبلیغ بهمن ماه در قروه

یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۷:۱۱
به گزارش معاونت فرهنگی مدرسه الزهرا (س)قروه گارگاه آموزشی شیوه های نوین تبلیغ با حضورحجت الاسلام حاج آقا حسین کریمی مقدم معاونت تبلیغ حوزه علمیه برادران امام صادق (ع)دراین مدرسه مبارکه برگزار گردید.

 

برگزاری گارگاه آموزشی شیوه های نوین تبلیغ در قروه با حضورحجت الاسلام حاج آقا

 

کریمی مقدممعاونت تبلیغ حوزه علمیه برادران امام صادق (ع)

 


به گزارش معاونت فرهنگی مدرسه الزهرا (س)قروه گارگاه آموزشی شیوه های نوین تبلیغ  با حضورحجت الاسلام حاج آقا حسین کریمی مقدم معاونت تبلیغ حوزه علمیه برادران امام صادق (ع)دراین مدرسه مبارکه برگزار گردید.

 

ابتدای کارگاه ، استاد آیه 72 سوره احزاب را تلاوت فرمودند وتفسیر مختصری در این آیه داشتند مسولیت وامانت به انسان سپرده شد.پس قیمت خود را بدانیم. قیمت هر کاله میدانی که چیست قیمت خود را ندانی احمقی است.

ایشان در ادامه به عناصر اصلی در امر تبلیغ اشاره فرمودند: که 5 عنصری که مبلغ باید داشته باشد:
عنصر اول: هر وجوی مبدایی دارد مبدا من کجاست ،توجه کنم به او وبه او توجه دهم(خدا)
عنصر دوم: هر مبدایی مقصدی دارد توجه کنم بهآن وتوجه دهم به آن (قیامت)
عنصر سوم :بین مبدا ومقصد یک راه بیشتر نیست (صراط المستقیم)
عنصر چهارم:نیاز به راهنما(قرآن ناطق و قرآن نازل)
عنصر پنجم: مراقبت در راه(دام شیطان در صراط مستقیم است)
در ادامه کلاس فرمودند در مسیری که می روی و راهزن هست چگونه می توان خود را حفظ کرد؟
تنها راهش اخلاص است. منشا تمام کارهایمان باید الهی باشد. اگر دیدی کار برای خداست بعد حرکت کن.
حال چگونه می توان اخلاص را خرید؟
خود قرآن فرموده اگر دعای شما نبود عنایت خدا به شما نبود.پس راه کسب اخلاص ،دعا ومناجات است البته به خاصهمناجات در دل شب.

 

در ادامه کلاس :
شیوه های نفوذ در جامعهتوسط استاد بیان گردید که عبارت است از:
1.سخنرانی خوب
2.کلاسداری
3.چهره به چهره
4.فضای مجازی
شناخت مخاطب:
(معرفی کتاب:کتاب صمیمیت ،نفوذ وتاثیر گذاری نوشته ی هورایی)
1.مخاطبین بصری:شور وهیجان بالا،حرکات زیاد دست وصورت، قدرت تخیل بالا؛ کار با این افراد آسان است لذا هر مطلبی را به آنها بگویی سریع می گیرند.
1. مخاطبین سمعی : این افراد آرام هستند، بیان شیوا ورسا دارند. کار تبلیغی با این افراد مقداری مشکل تر است.
3.مخاطبین لمسی: آرام واحساسی هستند.لذا کار کردن با این افراد بسیار مشکل است.
آسیب شناسی امر تبلیغ:
1.مطرح کردن مسائل بصورت خشک وکلیشه ای
2.القاء مفاهیم قبل از ارتباط عاطفی
3.استفاده نکردن از ابزارهای به روز
4.استفاده نکردن از برنامه های فوق برنامه ماند اردو....
5.استفاده از شیوه های مستقیم گویی به جای غیر مستقیم
6.استفاده کردن از الگوهای فرهنگیغیر بومی
7.استفاده کردن از چه گفتن به جای چگونه گفتن
8.سست وسطحی معرفی کردن ارزش ها