کد مطلب: 23632 تعداد بازدید: ۱۱۹

مسایقات قرآنی

برگزاری مسابقات قرآنی مرحله استانی مورخ94/11/14

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۲:۰۲
مسابقات قرآنی مرحله استانی در مورخ 94/11/14 در رشته های قرائت- تبیان- نسیم- اشراق با حضور 30 نفر شرکت کنندگان از مدارس سطح استان کردستان درمکان مدرسه علمیه الزهرا(س) قروه برگزار گردید.


مسابقات قرآنی مرحله استانی


به گزارش معاون محترم فرهنگی مدیریت استان:


مسابقات قرآنی مرحله استانی در مورخ 94/11/14 در رشته های قرائت- تبیان- نسیم- اشراق با حضور 30 نفر شرکت کنندگان از مدارس سطح استان کردستان درمکان مدرسه علمیه الزهرا(س) قروه برگزار گردید.
ارزیابی رشته قرائت که با حضور 9 نفر از شرکت کننده برگزارگردیدتوسط سرکار خانم ها خدیجه محمد زمانی و مینا پارسافر از بیجار برگزار گردید که 3 نفر موفق به کسب امتیاز شدند.
وشرکت کنندگان در رشته تبیان 8 نفر ودررشته نسیم 10نفر و رشته اشراق 3 نفر بود که به رقابت دراین رشته ها پرداختن.