کد مطلب: 54686 تعداد بازدید: ۱۱۵

دیدارمدیرحوزه های علمیه خواهران استان کردستان بامدیرکل اوقاف دیماه96

پنجشنبه ۲۱ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹:۴۳
حجت الاسلام والمسلیمن صفی زاده گفت:بایدازهمه ظرفیتها وفرصتها برای ترویج ونهادینه شدن سنت حسنه وقف استفاده کرد.

به گزارش معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران استان کردستان،حجت الاسلام والمسلمین صفی زاده مدیرحوزه های علمیه خواهران استان باحجت الاسلام والمسلمین نوروزی مدیرکل اوقاف وامورخیریه دیدارکرد.

دراین نشست صمیمی حجت الاسلام صفی زاده ضمن ابرازخرسندی  ازارتباط دونهادوبااشاره به اهمیت وجایگاه سنت حسنه وقف درجامعه اسلامی گفت:بایدازهمه ظرفیتها وفرصتها برای ترویج ونهادینه شدن این سنت حسنه استفاده کرد.

ایشان درادامه گفت:حوزه علمیه خواهران استان باداشتن قریب به 1000طلبه می تواندازتمام  ظرفیتهای تبلیغی خوددرراستای ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت وطهارت استفاده کند

ایشان همچنین درخصوص برنامه های مشترک بین این دونهاد درراستای ترویج انس باقرآن درخانواده گفت:طلاب خواهربه عنوان زنان جامعه ومهمترین رکن هرخانواده می توانندنقش به سزایی درترویج قرآن وقرآن خوانی  ایفاکنند.