کد مطلب: 57453 تعداد بازدید: ۷۸

نشست اخلاقی اسفند96

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۱:۱۹
حجت الاسلام والمسلمین صفی زاده مدیرحوزه های علمیه خواهران استان کردستان گفت:اگرمردم جامعه ماازلحاظ علم وعمل فرهنگ اسلامی تقویت شوندمیتوان به راحتی فقر مادی رادرجامعه ازبین برد.

                                         

به گزارش معاون فرهنگی مدیریت استانی حوزه های علمیه خواهران ،حجت الاسلام والمسلمین صفی زاده مدیرحوزه های علمیه خواهران استان کردستان درنشست اخلاقی درآستانه فرارسیدن سال جدیدوآغازجشن نیکوکاری دربین طلاب مدارس علمیه خواهران استان گفت:ازسفارشات اسلام احسان ونیکوکاری است ورسالت ماطلاب ترویج این فرهنگ وگسترش نیکوکاری دربین مردم است.

وی باتوجه به تاثیرعمل گفت:مابرای شناساندن اسلام وسفارشات اسلام بایدعامل باشیم خودعمل کنیم وبعداین فرهنگ راتبدیل به فرهنگ عامه کنیم تاان شاءالله فقرمادی رادرجامعه ازبین ببریم.

ایشان درادامه فقررادونوع دانست وگفت:ما علاوه برفقرمادی فقرفرهنگی نیزداریم.طلاب وروحانیون بایددرراستای زدودن فقرفرهنگی ازجامعه تلاش کنندچراکه اگرمردم جامعه ماازلحاظ علم وعمل فرهنگ اسلامی تقویت شوندمیتوان به راحتی فقر مادی را با کمک های انسان دوستانه وپرداخت زکات وقناعت واسراف نکردن و...ازبین برد. واین کارقطعاهمیاری و جهاد جمعی کارشناسان دینی، اجتماعی و روانشناسی را می تابد که با ارتباط مستمر و حتی چهره به چهره و برگزاری نشست های آموزشی در زمینه های مختلف دینی، اخلاقی و اجتماعی ،دست به دست هم دهیم تا این فقر را از بین ببریم و مرحمی باشیم بر تألمات روحی مردم جامعه خود.

ایشان درپایان  باتاکیدبرمساله فقرزدایی فرهنگی ازجامعه چنین بیان داشت.همه مدارس علمیه سطح استان درراستای ترویج فرهنگ اسلامی وهمیاری تمام تلاش خودراانجام دهند.