کد مطلب: 57636 تعداد بازدید: ۷۳

نشست اخلاقی«شبی درمکتب الزهرا(س)» درمرکزتخصصی الزهرا(س)،قروه.اسفند96

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۰:۵۳
سرکارخانم فرهادی استاداخلاق بیان داشت:اخلاق وخوش رویی به عنوان اصل واساس تبلیغ وتنها صلاح مبلغ دینی است.

به گزارش معاون فرهنگی مرکزتخصصی الزهراء(سلام الله علیها) ،طلاب این مرکز طی یک نشست اخلاق وتهذیبی شبانه، «شبی رادرمکتب الزهراء(سلام الله علیها)»درکناراستاداخلاق حوزه علمیه قم سرکارخانم فرهادی فوق لیسانس حقوق بین الملل وسطح دو حوزه گذراندند.دراین نشست صمیمی وگرم بعدازاقامه نماز مغرب وعشاءبه جماعت وقرائت دعای توسل ومداحی ، سرکارخانم فرهادی جلسه عمومی باحاضرین برگزارنمود.

سرکارخانم فرهادی بعدازمقدمات جلسه باتوصیه اکیدبرانجام واجبات وترک محرمات گفت: توصیه به مطالعه وهمگام سازی زندگی خودبراساس رساله های مراجع دینی بنابرحدیث «اطلب العلم من المهدالی اللحد» بویژه برای طلاب ازاعم واجبات می باشد.چراکه می شودبامطالعه رساله واجبات دین رادانست وبارهاساختن مطالعه  رساله گمراه شد.

ایشان بااشاره به آیه

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»گفت: طبق این آیه برهمه واجب است که دنباله رو وصی وجانشین پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله ) باشندواین که کسانی دراین مسیربه خاطرمقام ومنصب دنیایی افرادی رابه  گمر اهی کشا ند ندوتعدادی باپیروی ازوصی برحق وجانشین پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) راه یافته وهدایت شدندنتیجه این اصل است که انسا ن بایدقلباًامام زمان خودرابشناسدودرپیروی امورودستورات امام ازامام زمان خود عقب نماندویاازایشان سبقت نگیرد.

مسأله دیگری که ایشان بیان داشت:غنیمت شمردن فرصت هاست و وبرشماست که فرصت های خوب راشکارکنیدمدیریت زمان داشته باشیدوازجمله چیزهایی که عمررازیادمی کندصدقه دادن است .پس بادادن صدقه فرصت های خوبی  برای خودایجادکنید.

سرکارخانم فرهادی علت دین گریزی افراددرعصرحاضررامسأله خانواده هاشمردوگفت:در تبلیغ دین ومذهب  درحال حاضرباید برتعلیم وتعلم خانواده هاهمت گماشت ومبلغین و طلاب گرامی بایدازهرفرصتی که درخانواده ها،اقوام ،فامیل و..پیش می آیدنهایت استفاده راببرندوتبلیغ گروهی ویاچهره به چهره نمایند.

استاداخلاق حوزه های علمیه  خواهران بیان داشت: بایددرمسیرتبلیغ دین هزینه کرد،بایدحرفها شنید،بایدسنگ هاخوردوباید...رنج هاکشید چه اگر،این چنین نباشد تبلیغی صورت نپذیرفته وکاری انجام نگرفته است.

ودرپایان سرکارخانم فرهادی ازاخلاق وخوش رویی به عنوان اصل واساس تبلیغ وتنها صلاح مبلغ دینی  نام برد .