کد مطلب: 58102 تعداد بازدید: ۱۰۵

دیدارمدیرمحترم حوزه های علمیه خواهران استان کردستان بانماینده ولی فقیه دراستان97/1/18

پنجشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۳:۲۷

به گزارش معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان کردستان،حجت الاسلام والمسلمین صفی زاده مدیرمحترم حوزه های علمیه خواهران استان کردستان وحجت الاسلام والسملمین صالحی مسئول دفترمدیریت استانی باآیت الله شاهرودی نماینده محترم ولی فقیه دراستان به مناسبت سال جدیددیدارکرند.

درابتداحجت الاسلام والمسلمین صفی زاده ضمن عرض تبریک سال نووابلاغ سلام وتبریک کادرومعاونین ومدیران وطلاب مدارس ،ازنماینده محترم ولی فقیه دراستان به دلیل همراهی وهمفکری وحمایتهای ایشان ازحوزه های علمیه خواهران دراستان تشکروقدردانی کرد.

درادامه نماینده محترم ولی فقیه دراستان ضمن تقدیروخرسندی ازاین دیداروعرض سلام وتبریک متقابل به بیان اهمیت نام گذاری این سال ازسوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)به عنوان سال حمایت ازکالای ایرانی پرداختند وگفتند:راهکارنجات اقتصاد هرکشورحمایت ازتولیدداخل است که بااهتمام ویژه ای برای قطع وابستگی به تولیدات خارجی وکاهش واردات نسبت به حمایت ازتولیدداخلی تقاضاراافزایش داد.

ایشان باتوجه به شرایط استان کردستان چنین بیان کردند:استان کردستان به دلیل برخورداری ازخطوط مرزی وبهره مندی ازبسترمناسب توسعه صادرات می تواندنقش ارزنده ای درحمایت ازکالا وتولیدداخلی ایفاءنماید.

درپایان نماینده ولی فقیه دراستان چنین بیان داشتند:فرهنگ سازی وترویج فرهنگ استفاده ازمحصولات داخلی نیازمندتبلیغ توسط تمام نهادهای دولتی است ودراین میان طلاب وروحانیون بایدیک حرکت انقلابی وجهادی درراستای تحقق این فرمایش حضرت آقاانجام دهند ودرتبلیغ وترویج وعملیاتی نمودن حمایت وخریدکالای ایرانی اهتمام ورزند.