کد مطلب: 69026 تعداد بازدید: ۶۰

معاون فرهنگی مرکز تخصصی الزهرا س قروه:

کارگاه تخصصی شیوه های نوین بیان احکام درمرکز تخصصی الزهراس برگزارشد

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۳:۵۲
معاون فرهنگی مرکز تخصصی الزهرا (س) قروه گفت:کارگاه تخصصی«شیوه های نوین بیان احکام»برای مبلغین مدرسه علمیه خوهران الزهرا(س) ومرکز تخصصی الزهرا(س)شهرستان قروه برگزارمی شود.

به گزارش معاون فرهنگی،خدیجه کاوه معاون فرهنگی مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها شهرستان قروه، ازبرگزاری کارگاه تخصصی«شیوه های نوین بیان احکام»برای مبلغین  مدرسه علمیه خوهران الزهرا(س) ومرکز تخصصی الزهرا(س)شهرستان قروه خبرداد.

وی آموزش احکام اسلامی بر هر مسلمانی رالازم دانست وگفت: دینداریِ صحیح، به یادگیری احکام و مسائل آن وابسته است و بدون دانستن دستورهای الهی، انسان، تکلیف خود را نخواهد دانست .

خدیجه کاوه مهمترین رسالت طلاب رابیان احکام الهی برای آحادمردم دانست وافزود:طلاب ومبلغین به عنوان مروجان دین وظیفه دارنداحکام وشیوه بیان احکام رایادبگیرند.

وی هدف ازبرگزاری کارگاه راچنین بیان کرد: هدف ازبرگزاری کارگاه ،تلاش برای آموزش شیوه های نوین متناسب با مسائل  جدید روز به روش های جذاب برای مبلغین جهت ایجاد میل ورغبت برای مخاطبین عموم جامعه عنوان نمود  .

گفتنی است این کارگاه باحضور سرکارخانم  مجذوبی  استاداخلاق ومشاور توانمند این مرکز برگزارگردیدومورد استقبال طلاب ومبلغین واقع گشت .